ကျား၊ မ‌ရေးရာအခန်းကဏ္ဍနှင့် အမျိုးသမီးများ ဘဝမြှင့်တင်မှု

 

v  ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှမှု အခွင့်အရေးရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း

v  အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း

v  စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်း (ခေါင်းဆောင်မှု၊ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ‌ဒေသထွက် သီးနှံများကို တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း)

v  အမျိုးသမီးများ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်း ဖက်မှုမှလျော့ကျစေရန် အမျိုးသား များနှင့် ပူးပေါင်းအသိပညာ ပေးခြင်း


Contact Info

Phone

09 255386472, 09 5252468

Email

mawkkon16@gmail.com

Address

Khart Tar Street, Lane (4), Myo Thit Yart, Quarter (3), Keng Tung, Eastern Shan State, Myanmar

Send a Message