ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီ ငါးမွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်း


v ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီ ငါးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း

v အစာအာဟာရနှင့် သန့် (၄)သန့် သင်တန်း

v ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံသင်ကြားမှုများ

v ငါးဖမ်းဆီးထုတ်လုပ်ပြီး ဆက်လက်စီမံဆောင်ရွက် ခြင်း

v ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေခံ သင်ကြား မှုများ

v ပိုမိုကောင်းမွန်သော ငါးသားပေါက် ထုတ်လုပ်မှု နည်းစနစ်များ သင်တန်းပေးခြင်း

v အစာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စီးပွားဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းသင်တန်း

v ငါးခြောက်မှုန့်နှင့် အခြားတန်းဖိုးမြှင့် ငါးထုတ်ကုန် ပြုလုပ်ခြင်းသင်တန်း

v ဈေးကွက်ချိန်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်း Contact Info

Phone

09 255386472, 09 5252468

Email

mawkkon16@gmail.com

Address

Khart Tar Street, Lane (4), Myo Thit Yart, Quarter (3), Keng Tung, Eastern Shan State, Myanmar

Send a Message