ကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး


v    ကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ ပေးခြင်း

v   ကလေးသူငယ် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်‌ရေး ဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်များ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကူညီ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် နှစ်သိမ့် ဆွေးနွေးခြင်း

v  ကလေးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်နှင့် ကလေး များအတွက် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း

v  ကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ မိဘပညာ‌ပေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း


Contact Info

Phone

09 255386472, 09 5252468

Email

mawkkon16@gmail.com

Address

Khart Tar Street, Lane (4), Myo Thit Yart, Quarter (3), Keng Tung, Eastern Shan State, Myanmar

Send a Message