" တူညီတိုးတက်၊ ရှေ့ဆက်ဖို့၊ ချိတ်ဆက်ကြစို့၊ မော်ကွမ်သို့ "

မော်ကွမ်အဖွဲ့ အစည်း၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

၂၀၀၄ခုနှစ်   နို ဝင်ဘာလမှစတင်ပြီး  မော်ကွမ်လူငယ်အဖွဲ့ ကို   ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။  ၂၀၁၁ခုနှစ်   ဇန်နဝါရီလတွင် ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်း မှီတင်း နေထိုင်ကြကုန်သော  တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတို့   ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ ဖြိုးမှုများဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး  မော်ကွမ်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ အဖြစ်   ပြောင်းလဲဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။  မော်ကွမ်အဖွဲ့ ၏  ယုံကြည်ချက်လမ်းစဉ်မှာ  ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံတို့   ရေရှည်တည်တံံ့သောဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်ထိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတို့၏စနစ်နှင့်စွမ်းရည်များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း၊  သဘာဝအရင်းအမြစ်  များကိုလည်း  စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲနေသောခေတ်နှင့်အညီ   လိုက်လျောညီထွေသည့်   လူနေမှုပုံစံများကိုလည်း  ပုံဖော် လုပ်ဆောင်သွားခြင်းစသည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

အဖွဲ့ ကို  စတင်ဖွဲ့ စည်းချိန်မှစ၍ အောက်ပါတို့ ကို  လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

(၁)    ၂၀၀၄ခုနှစ်မှ   ၂၀၀၈ခုနှစ်အထိ   အဖွဲ့ ဝင် (၆၀)ဦးထံမှ   အလှူထည့်ဝင်ငွေများကို   အသုံးပြုပြီး  လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများပြုလုပ်ခြင်း၊  ရှမ်းစာပေများကို   သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် ရှမ်းဖွံ့ ဖြိုးရေးအဖွဲ့များဖြစ်သော  ကော်တိုင်း၊  ကောင်တိုင်းအဖွဲ့ များနှင့်ပူးပေါင်းပြီး  ဘဝအသက်တာကျွမ်းကျင်စရာပညာပေးသင်တန်းများနှင့်အခြေခံဖွံ့ ဖြိုးရေးသင်တန်းတို့ ကို  ကျေးရွာ (၃၅)ရွာ ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

(၂) ၂၀၀၉ခုနှစ်   အောက်တိုဘာလမှ   ၂၀၁၀ခုနှစ်   ဇွန်လအတွင်း  ပေါင်းကူးအဖွဲ့ ၏  ပံ့ပိုးငွေဖြင့်   အသုံး  ပြုပြီးလူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့်   အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းရှာဖွေရေးကို   ကတ်ထိုက်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ  ကျေးရွာ(၁၀)ရွာ၌ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

(၃) ၂၀၁၀ခုနှစ်   ဇန်နဝါရီလမှ   ၂၀၁၀ခုနှစ်   ဒီဇင်ဘာလအတွင်း  SWISSAID  Myanmar  အဖွဲ့ ၏  ပံ့ပိုးငွေဖြင့်အသုံးပြုပြီးစိုက်ပျိုးရေး၊  မွေးမြူရေး၊  အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး  စီမံကိန်းအားကတ်ထိုက်ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိ  ကျေးရွာ(၁၀)ရွာ၌လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

(၄) ၂၀၁၁ခုနှစ်   မတ်လမှ   ၂၀၁၄ခုနှစ်   ဖေဖော်ဝါရီလအထိ   Livelihoods  and  Food  Security  Trust Fund(LIFT)  မှပံ့ပိုး  ငွေဖြင့်   အသုံးပြု၍  SWISSAID  Myanmarအဖွဲ့ နှင့်ပူးပေါင်းပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းအားကတ်ထိုက်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ   ကျေးရွာ(၉)ရွာ၊ကတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ   ကျေးရွာ(၁)ရွာ၊  ယန်းကျိန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ   ကျေးရွာ(၂)ရွာ    စု စုပေါင်းကျေးရွာ(၁၂)ရွာ၌ အကောင်အထည်ဖော်  လုပ်ဆောင်ခဲ့ ပါသည်။

(၅) ၂၀၁၁ခုနှစ်   မတ်လမှ   ၂၀၁၁ခုနှစ်   ဒီဇင်ဘာလအထိ   SWISSAID Myanmar  မှ   ပံ့ပိုးငွေဖြင့်   အသုံးပြုပြီးစိုက်ပျိုးရေး၊  မွေးမြူရေး၊  အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းအား  ကတ်ထိုက်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရှိ  ကျေးရွာ(၁၀)ရွာ၌ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

(၆)   ၂၀၁၂ခုနှစ်   ဇူလိုင်လမှ   ၂၀၁၃ခုနှစ်   မေလအထိ   SWISSAID  Myanmar  မှ   ပံ့ပိုးငွေဖြင့်   အသုံး  ပြုပြီးBuilding  Capacity  of  Civil  Society  Organization  through  Training  and  Networking  Project  အားမော်ကွမ်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ထမ်းများအတွက်  လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

(၇)  ၂၀၁၂ခုနှစ်   ဇွန်လ  ၂၂ရက်နေ့   မှ   ၂၀၁၂ခုနှစ်   ဇွန်လ  ၂၄ရက်နေ့ အထိ   ကျေးရွာပေါင်း(၁၀)ရွာအား ရပ်ရွာအခြေပြု လူကုန်ကူးမှုအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို UNIAP ပံ့ပိုးငွေဖြင့်   အသုံးပြုပြီး အကောင်အထည်ဖော် ခဲ့ပါသည်။

(၈)   ၂၀၁၃ခုနှစ်  ဒီဇင်ဘာလ မှ  ၂၀၁၅ခုနှစ်  နို ဝင်ဘာလအထိ  "Diffusing civil society practices to address the  most  pressing  needs  of  target  communities"စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအား  European  Union(EU)၏  ပံ့ပိုးငွေဖြင့် အသုံးပြု၍ ကျေးရွာ(၁၂)၌ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။

(၉) ၂၀၁၄ခုနှစ်   ဧပြီလ  မှ   ၂၀၁၅မတ်လအထိ   ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရင်းအမြစ်ဌာနကို   ILO၏  စီမံကိန်းပံ့ပိုးငွေဖြင့်  အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ကာလတလျှောက်တွင်   လူကုန်ကူးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့စု၊အမျိုးသမီးသက်မွေးသင်တန်းကျောင်း၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနအစရှိသည့်တို့အပြင်  အခြားသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့် လည်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၌ ရံုးစိုက္ေသာ ေမာ္ကြမ္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ ၌ရံုးစိုက္ေသာ ေမာ္ကြမ္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတာခ်ီးလိတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္က်ေရာက္ေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေ႐ႊ့အလုပ္သမားမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ အသိပညာ ေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားနဲ႔ Mask မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းကို ရွမ္းရိုးမကြင္းယာယီေစ်း ဗိုလ္ခ် ဳ ပ္လမ္းမႀကီး၌ ၂၀၂၀ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ၾကက္ေျခနီၾကည္းၾကပ္မႈေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားနွင့္ ေမာ္ကြမ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ (MRC)အတူပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္း ... See MoreSee Less

View on Facebook

Distribution of Maskcampaign and pamphlets from
23-12-2020ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမွူဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊လူကုန္ကူးမွုတာဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနႏွင့္က်ိဳင္းတုံ(MRC)ေမာ္ကြမ္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕တို့ပူးေပါင္း၍ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ့ (ၿမိဳ့မေစ်းႀကီး)အတြင္းရွိ ေစ်းေရာင္း၊ေစ်းဝယ္ ျပည္သူလူထုမ်ားအား Maskမ်ားႏွင့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း မွတ္တမ္း
... See MoreSee Less

View on Facebook

ထိုင္းနိူင္ငံသို ႔ေ႐ႊ့ေျပာင္းအလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္သမားသံအရာရွိ ၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို မွတ္သားထားနိုင္ရန္ ... See MoreSee Less

View on Facebook

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းက်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္က်ေရာက္ေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေ႐ႊ့အလုပ္သမားမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ အသိပညာ ေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားနဲ႔ Mask မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းကို က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္အခြန္လြတ္ေစ်း၌ ၂၀၂၀ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ က်ိဳင္းတံု ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႕နွင့္ၾကက္ေျခနီၾကည္းၾကပ္မႈေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားနွင့္အတူပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ျပည္ပေရာက္ေ႐ႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မိသားစုထံေငြလြဲသည့္အခါ အေေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း နဲ႔ေငြလြဲနိုင္ေစဖို ႔ေငြလြဲဝန္ေဆာင္မႈေတြထဲမွာ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္အသက္သာဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို Saver Asia အသံုးျပဳနိုင္ပါၿပီ ။ SaverAsia ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO ) ၊ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားေရးနွင့္ ကုန္သြယ္ေရးရာဌာန ( DFAT )နွင့္ကေနဒါ နိုင္ငံျခားေရးရာဌာန(GAC ) တို႔မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္တဲ့TRAINGLE in ASEAN စီမံခ်က္က ပံ့ပိုးကူညီေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ျပည္ပေရာက္ေ႐ႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မိသားစုထံေငြလြဲသည့္အခါ အေေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း နဲ႔ေငြလြဲနိုင္ေစဖို ႔ေငြလြဲဝန္ေဆာင္မႈေတြထဲမွာ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္အသက္သာဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို Saver Asia အသံုးျပဳနိုင္ပါၿပီ ။ SaverAsia ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO ) ၊ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားေရးနွင့္ ကုန္သြယ္ေရးရာဌာန ( DFAT )နွင့္ကေနဒါ နိုင္ငံျခားေရးရာဌာန(GAC ) တို႔မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္တဲ့TRAINGLE in ASEAN စီမံခ်က္က ပံ့ပိုးကူညီေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ... See MoreSee Less

View on Facebook

TOP